Շինարարության 1-ին փուլ

43հա տարածքի վրա թվով 66 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի կառուցապատում՝ իր ամբողջական ենթակառուցվածքներով