Շենքերի խումբ «Ա» 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Շենքեր
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Բազմաբնակարան շենք 320/2
Բազմաբնակարան շենք 320/2
Բազմաբնակարան շենք 320/3
Բազմաբնակարան շենք 320/3
Բազմաբնակարան շենք 320/4
Բազմաբնակարան շենք 320/4
Բազմաբնակարան շենք 320/5
Բազմաբնակարան շենք 320/5
Բազմաբնակարան շենք 320/6
Բազմաբնակարան շենք 320/6
Բազմաբնակարան շենք 320/7
Բազմաբնակարան շենք 320/7
Բազմաբնակարան շենք 320/8
Բազմաբնակարան շենք 320/8
Բազմաբնակարան շենք 320/9
Բազմաբնակարան շենք 320/9
Բազմաբնակարան շենք 320/10
Բազմաբնակարան շենք 320/10
Բազմաբնակարան շենք 320/11
Բազմաբնակարան շենք 320/11

Պատկերասրահ