Շենքերի խումբ «Բ» 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Շենքեր
Բազմաբնակարան շենք 320/12
Բազմաբնակարան շենք 320/12
Բազմաբնակարան շենք 320/13
Բազմաբնակարան շենք 320/13
Բազմաբնակարան շենք 320/14
Բազմաբնակարան շենք 320/14
Բազմաբնակարան շենք 320/15
Բազմաբնակարան շենք 320/15
Բազմաբնակարան շենք 320/16
Բազմաբնակարան շենք 320/16
Բազմաբնակարան շենք 320/17
Բազմաբնակարան շենք 320/17
Բազմաբնակարան շենք 320/18
Բազմաբնակարան շենք 320/18
Բազմաբնակարան շենք 320/19
Բազմաբնակարան շենք 320/19
Բազմաբնակարան շենք 320/20
Բազմաբնակարան շենք 320/20
Բազմաբնակարան շենք 320/21
Բազմաբնակարան շենք 320/21

Պատկերասրահ