Շենքերի խումբ «Դ» 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Շենքեր
Բազմաբնակարան շենք 320/33
Բազմաբնակարան շենք 320/33
Բազմաբնակարան շենք 320/34
Բազմաբնակարան շենք 320/34
Բազմաբնակարան շենք 320/35
Բազմաբնակարան շենք 320/35
Բազմաբնակարան շենք 320/36
Բազմաբնակարան շենք 320/36
Բազմաբնակարան շենք 320/37
Բազմաբնակարան շենք 320/37
Բազմաբնակարան շենք 320/38
Բազմաբնակարան շենք 320/38
Բազմաբնակարան շենք 320/39
Բազմաբնակարան շենք 320/39
Բազմաբնակարան շենք 320/40
Բազմաբնակարան շենք 320/40
Բազմաբնակարան շենք 320/41
Բազմաբնակարան շենք 320/41
Բազմաբնակարան շենք 320/42
Բազմաբնակարան շենք 320/42

Պատկերասրահ