Շենքերի խումբ «Ե» 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
Շենքեր
Բազմաբնակարան շենք 320/44
Բազմաբնակարան շենք 320/44
Բազմաբնակարան շենք 320/45
Բազմաբնակարան շենք 320/45
Բազմաբնակարան շենք 320/46
Բազմաբնակարան շենք 320/46
Բազմաբնակարան շենք 320/47
Բազմաբնակարան շենք 320/47
Բազմաբնակարան շենք 320/48
Բազմաբնակարան շենք 320/48
Բազմաբնակարան շենք 320/49
Բազմաբնակարան շենք 320/49
Բազմաբնակարան շենք 320/50
Բազմաբնակարան շենք 320/50
Բազմաբնակարան շենք 320/51
Բազմաբնակարան շենք 320/51
Բազմաբնակարան շենք 320/52
Բազմաբնակարան շենք 320/52
Բազմաբնակարան շենք 320/53
Բազմաբնակարան շենք 320/53

Պատկերասրահ