Շենքերի խումբ «Գ» 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Շենքեր
Բազմաբնակարան շենք 320/23
Բազմաբնակարան շենք 320/23
Բազմաբնակարան շենք 320/24
Բազմաբնակարան շենք 320/24
Բազմաբնակարան շենք 320/25
Բազմաբնակարան շենք 320/25
Բազմաբնակարան շենք 320/26
Բազմաբնակարան շենք 320/26
Բազմաբնակարան շենք 320/27
Բազմաբնակարան շենք 320/27
Բազմաբնակարան շենք 320/28
Բազմաբնակարան շենք 320/28
Բազմաբնակարան շենք 320/29
Բազմաբնակարան շենք 320/29
Բազմաբնակարան շենք 320/30
Բազմաբնակարան շենք 320/30
Բազմաբնակարան շենք 320/31
Բազմաբնակարան շենք 320/31
Բազմաբնակարան շենք 320/32
Բազմաբնակարան շենք 320/32

Պատկերասրահ