Բազմաբնակարան շենք 320/25 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Հարկեր
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Հարկ 2
Հարկ 2
Հարկ 3
Հարկ 3
Հարկ 4
Հարկ 4
Հարկ 5
Հարկ 5
Հարկ 6
Հարկ 6
Հարկ 7
Հարկ 7
Հարկ 8
Հարկ 8
Հարկ 9
Հարկ 9
Հարկ 10
Հարկ 10
Հարկ 11
Հարկ 11
Հարկ 12
Հարկ 12
Հարկ 13
Հարկ 13
Հարկ 14
Հարկ 14
Հարկ 15
Հարկ 15
Հարկ 16
Հարկ 16

Պատկերասրահ