Շենքերի խումբ «Զ» 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
Շենքեր
Բազմաբնակարան շենք 320/54
Բազմաբնակարան շենք 320/54
Բազմաբնակարան շենք 320/55
Բազմաբնակարան շենք 320/55
Բազմաբնակարան շենք 320/56
Բազմաբնակարան շենք 320/56
Բազմաբնակարան շենք 320/57
Բազմաբնակարան շենք 320/57
Բազմաբնակարան շենք 320/58
Բազմաբնակարան շենք 320/58
Բազմաբնակարան շենք 320/59
Բազմաբնակարան շենք 320/59
Բազմաբնակարան շենք 320/60
Բազմաբնակարան շենք 320/60
Բազմաբնակարան շենք 320/61
Բազմաբնակարան շենք 320/61
Բազմաբնակարան շենք 320/62
Բազմաբնակարան շենք 320/62
Բազմաբնակարան շենք 320/63
Բազմաբնակարան շենք 320/63

Պատկերասրահ